HANDCRAFTED
LOG HOUSES

Rauhel LLC manufactures log houses using the knowhow and traditions that have accumulated in Estonia and Norway through many centuries. Our houses are handmade and meant for all seasons. The walls of our houses are made of 200 mm (8 inches) cut pine logs. Every log in the wall has received a special treatment. All the logs we use have been carefully selected for the purpose of building houses.

RauHel

Ajalugu ja traditsioonid

Oletatavasti ehitati esimesed rõhtpalgist eluasemed Eesti aladel valmis umbes 2-3 tuhat aastat tagasi. Siit levisid palkmajade ehituse oskused edasi ka ülemere põhjanaabritele. Puitmajade ehituse traditsioone on Eestis antud edasi põlvest põlve – isalt pojale.

Tugevus ja vastupidavus

Et tagada maja palkseina tugevus ja ilmastikukestvus, kasutame seinapalgiks ainult puutüve keskosa nn. lülipuitu, mis on kuivem ning sisaldab palju vaiku. Selleks emaldame esmalt palkidelt koore ja seejärel vähemalt 2-3cm paksuse nn. maltspuidu kihi – puutüve välimise, kõige märjema ning pehmema osa.

HEA SOOJA- JA TUULEPIDAVUS

Nurgaseotisena kasutame oma majades norra tappi, mis tänu oma unikaalsusele tagab seinte väga hea sooja- ja tuulepidavuse ka aastakümnete möödumisel. Tänu hoolikalt käsitsi saetud varale, kopeerib iga järgnev palk täpselt eelmist. Maja püstitamise ajal täidetakse vara- ja tapitühimikud mineraalvillaga või linavildiga.

AASTARINGSELT KASUTATAV

Tänu paksudele ja hoolikalt tihendatud seintele, on meie palkmajd ka põhjamaade tingimustes aastaringselt kasutatavad. Nii on meie majad elumajadena leidnud hea vastuvõtu Norras, Prantsusmaal, Hispaanias, Taanis, Soomes, Suurbritannias ja ka Saaremaal.